top of page
01.png

תכנית ״הטייסת״ מתרחבת!
מחממים מנועים!

מוכנים?

בואו תמריאו איתנו בתוכנית ייחודית להעצמה ומנהיגות ערכית

בשיתוף פעולה עם טייסות מבצעיות של חיל האוויר!

התכנית מיועדת לילדים בכיתות ה׳ עד ט׳, ברוחם של אילן, רונה ואסף רמון ז״ל

landingpage-tayeset.png
12.png

מטרת התוכנית היא יצירת שינוי של
מנהיגות חיובית ערכית, בקרב
תלמידי ביה"ס, ע״י פיתוח כישורי
מנהיגות, מסוגלות אישית, מוטיבציה,
חתירה למצוינות, חיזוק ערך הנתינה
ויזמות חברתית. החניכים עובדים על
פי יעדים אישיים, לומדים לזהות את
חוזקותיהם, לאמץ דפוסי התנהגות
מקדמים ולקחת אחריות על בחירותיהם.

פעילות  הטייסת הביאה לירידה בהתנהגויות שליליות של חניכים, לעלייה בהישגים לימודיים, שיפור בתחושת השייכות לקהילה, עליה בתפקוד התא המשפחתי. התכנית זכתה  בפרס משרד החינוך לתכנית חינוכית מצטיינת, והביא להענקת פרס הרמטכ״ל ליחידה מתנדבת בחיל האוויר. 

לתכנית נבחרים 20 תלמידים לאורך השנה מקבלים אימון אישי 30 דק׳
בשבוע, אימון קבוצתי, ביקורי בית, פעילות העצמה, פעילויות עם
הטייסת, פעילות שיא ואתגר מעוררת השראה כגון ביקור בטייסת
מבצעית, מסע אתגרי בשיתוף בסיס רמת דוד, התנדבות ביום העצמאות
בטקס חשיפת דרגות ,יחד עם הטייסת המלווה, סימולטור טיסה
בחצרים, עידוד יזמות חברתית והתנדבות בקהילה.
התכנית פועלת במסגרת שעות בית הספר, וגם בשעות אחר הצהריים.

מהות התכנית היא הקשר עם הטייסים בהיותם מיתוס בחברה הישראלית,
מהווים עבור החניכים מודל לחיקוי מעורר השראה. המפגשים עם הטייסים
משמשים גורם ממנף ויוצרים עבור הילדים תחושת שייכות למיתוס הרגשה
של גאוות יחידה. חיל האוויר אימץ פרויקט זה, ומאפשר לטייסים (גם לטייסי
מילואים) להיות שותפים לעשייה חברתית משמעותית, שאת תרומתה הם
יכולים לחוות באושר, בגאווה ובמוטיבציה שהם גורמים לילדים.

 

שותפות הורים - אנו מאמינים שלהוריי הילד יש את ההשפעה הגדולה
ביותר על עיצוב התנהגותו הורי החניכים עוברים את המיונים לתוכנית
ביחד עם הילדים.

13.png
15.png

תוצאות התכנית לשנת 2021-2020

15.png
16.png

שיפור המצב החברתי

16.png

שיפור האקלים הכיתתי והבית ספרי

17.png

חיזוק הביטחון העצמי
ומסוגלות אישית

16.png

שיפור הציונים
במקצועות הליבה

20.png
19.png
18.png
19.png
19.png

מחויבות בית הספר בתכנית

שביעות רצון
הורים

שביעות רצון מנהלי
בית ספר ובקשה
להרחיב תכניות

שביעות רצון חניכים
ורצון להמשיך
להיות חלק בתכנית

שיפור הקשר

בין בני המשפחה

הצטרפות לתכנית הטייסת כרוכה במחויבות מצד בית הספר לעמוד בתנאים הבאים:

גמישות, שיתוף פעולה, ורצון לשינוי חיובי ועמוק הן בקרב התלמידים והן
בקהילת בית הספר.


לייעד איש צוות שיהווה ״פרויקטור״ מטעם בית הספר לתכנית – ויתן מענה
לכל צורך שעולה מן המדריך- בהתאם ללו״ז השנתי.


להקצות חדר לטובת ״הטייסת״ לקיום שיחות אישיות ומליאות.

השתתפות צוות באירועי שיא ו ODT.

**התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך במסלול הירוק ומערכת גפ"ן. מספר תכנית 814

21.png
21.png
21.png
21.png
22.png

לפרטים נוספים והגשת מועמדות ניתן לפנות לאמי צמח
emy@ramonfoundation.org.il

bottom of page