top of page

לחלום להעז להגשים!
זו ההזדמנות שלכם להמריא איתנו!

02.png

ממריאים היא תכנית להעצמה ופיתוח מנהיגות חברתית ערכית לשיפור
האקלים הכיתתי והבית ספרי. התכנית מושתת על עקרונות הפילוסופיה

האקזיסטנציאליסטית והאימון האישי.
מיועדת לתלמידי כיתות יסודי וחטה״ב.

״ממריאים״ מטפחת בתלמידים מסוגלות אישית, אחריות, התמדה, נחישות,
חתירה למצוינות ויזמות חברתית באמצעות אימון אישי וקבוצתי, פעילויות
וסדנאות קבוצתיות המשתמשות בדו שיח בונה ומקדם בין מנחי התוכנית,
המחנכת לתלמידים.


יצירת מרחב פיזי לאימון התנהגויות מקדמות הצלחה, משחקי חברה
ודינמיקה קבוצתית !

**התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך במסלול הירוק ומערכת גפ"ן. מספר תכנית 5977

ממריאים חדש logo.jpg
1 11.12.25.png

בבסיס התכנית עומד הרעיון כי מנחי התוכנית משתלבים יחד

עם מחנכת הכיתה


תלמידים לומדים להכיר בכיתה כגוף תומך ולהעזר בה לעמידה ביעדים


במהלך הדיונים מועלים אירועים על ידי התלמידים לצורך מציאת אלטרנטיבות התנהגות חלופיות


בפארק אתגרי ODT פעילות


יזמות חברתית Hackathon

03.png
03.png
03.png
03.png
03.png

הנושאים שדנים בהם לאורך השנה:

04.png

עבודת צוות
עמידה מול קהל
ריכוז
התבוננות פנימה
הקשבה
ועוד...

אחריות אישית
אחריות חברתית
מנהיגות
התמודדות עם לחץ חברתי
דוגמה אישית
ניהול זמן

06.png
05.png

תכנית ממריאים מיועדת לכיתה או שכבה שלמה
ויותר מ 700- תלמידים מרחבי הארץ כבר השתתפו בתכנית

08.png

לפרטים נוספים והגשת מועמדות 

emy@ramonfoundation.org.il

bottom of page